top of page

Generelle avtalevilkår Hjulbytte AS

Hjulbytte AS er ansvarlig for følgende: Tyveri, brann og skader på dekk og felger under lagring på dekkhotellet. Skade på kundens eiendeler under hjulskiftet. Informasjon til kunden om hva som er gjort i forbindelse med hjulskift samt opplyse kunden om nødvendig etterstramming av hjulene etter kjørte 20 km. Skade på kundens bil inntil kjørte 20 km etter hjulskift som er forårsaket ved uaktsomhet av montør fra Hjulbytte AS. Forsinkelser kan oppstå, ved ekstremvær, tidlig og overaskende snøfall. Dette er kunden innforstått med, og Hjulbytte kan ikke holder ansvarlig for dette. Hjulbytte jobber proaktivt og foreslår tidspunkt for hjulbytte, men fra kunde varsler om ønsket hjulbytte, skal Hjulbytte utføre skiftet innen 1 uke. Kunden er ansvarlig for følgende: At bilen er tilgjengelig på avtalt tidspunkt og sted for montør fra Hjulbytte AS. At kunden plasserer bilen på sted som er egnet for dekkskifte. Etterstramme hjulene etter kjørte 20 km. Hjulbytte AS er ikke ansvarlig for skade eller uhell som eventuelt oppstår etter 20 km. Dersom kunden blir forsinket med levering av bilen og / eller dekkskifte ikke kan foretas på avtalt sted og tid, kan kunden bli belastet med kr. 500 eks. mva. Betalingsfrist er 14 dager etter utsendelse av faktura. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente. Ved vesentlig mislighold av betalingsforpliktelsene opphører avtalen 1 måned etter mottatt varsel fra Hjulbytte AS.

bottom of page